Ein „Villmols Merci“ aus Mamer in Lëtzebuerg

a href=“https://www.saarbra-kadabra.de/images/Tastatur-540×2001.jpg“>Tastatur-540x200

„Eist Meedchen war ganz begeeschtert an huet deeglang dovunner geschwat, wat jo e gudd Zeechen ass :-). Flott dass och all Kand an d’show abezunn gin as an jidfereen eng Zauber-Urkunde krut!
– auf Wunsch ungenannt -“